Staphorst: Wetenschap vs. Christelijk fundamentalisme

Volgens de Meppeler courant wil de gemeenteraad van Staphorst dat de Archeologische kaart van de gemeente wordt aangepast. Er wordt namelijk melding gemaakt van ‘objecten van vele tienduizende jaren oud’ en dat strookt niet met hun sprookjesboek waarin staat dat de aarde pas 6000 jaar bestaat.

Hallo, mensen, we leven in de 21e eeuw hoor. Je mag best je eigen religieuze ideeen hebben, maar val andere mensen daar niet mee lastig, of kom met algemeen aanvaardbare bewijzen voor je waanideeen. Anders heb ik volgende week een ‘heilig boek’ waar in staat dat de aarde pas 300 jaar oud is en dat het hele bijbelverhaal dus niet kan kloppen, want toen bestond de wereld nog niet. Oh, en volgens dat boek is de wereld op 1 zondag geschapen, de andere 6 dagen waren rustdagen, dus voortaan wordt er alleen nog maar op zondag gewerkt.

ChristenUnie en SGP merkten echter fijntjes op dat een groot deel van de Staphorsters in de bijbel gelooft en dat er op z’n minst in een rapport dat de gemeente betaalt, een passage over de schepping opgenomen dient te worden.

WTF?!?! Omdat de staat betaalt moet er rekening worden gehouden met religiueze gevoelens? Hoezo scheiding van kerk en staat? Het is erg genoeg dat de overheid bij TNO rapporten kan bestellen met de gewenste politieke conclusies, maar om een wetenschappelijk rapport aan laten passen aan het geloof gaat nog wel een aantal stappen verder.

Advertisements

8 Responses to “Staphorst: Wetenschap vs. Christelijk fundamentalisme”

 1. Jammer dat je de scheiding van kerk en staat, verward met de scheiding tussen geloof en politiek.

  Elk levensovertuiging is een soort van geloof: Datgene waar je je zekerheden op baseert.
  Of dit nu de bijbel is of een miljarden jaren oude aarde, het blijft gebasseerd (tegenstrijdige) AANNAMES. En op basis van deze aannames worden andere conclusies getrokken.

  Het gaat mij er niet om welke visie de juiste is, maar wel dat elke levensovertuiging met dezelfde neutrale blik bekeken zou moeten worden.

 2. Dank voor de reactie…

  > Jammer dat je de scheiding van kerk en staat, verward met de scheiding tussen geloof en politiek.

  In dit geval begint het inderdaad met een vermenging van geloof en politiek (christenunie en SGP). Dat ze vanuit een christlijke achtergrond politiek bedrijven moeten ze helemaal zelf weten. Maar daarna wordt er een standpunt van de kerk (jonge aarde) gebruikt om aanpassing te eisen van een rapport dat namens de staat wordt opgesteld.

  > Elk levensovertuiging is een soort van geloof: Datgene waar je je zekerheden op baseert.

  Nee, er is een verschil tussen geloof en wetenschap. Wetenschap staat open voor falsificatie, in tegenstelling tot religies, die vasthouden aan heilige dogma’s.

  >Of dit nu de bijbel is of een miljarden jaren oude aarde, het blijft gebasseerd (tegenstrijdige) AANNAMES. En op basis van deze aannames worden andere conclusies getrokken.

  Eh, ja, maar voor de aanname van een miljarden jaren oude aarde zijn een stuk meer algemeen geaccepteerde wetenschappelijke bewijzen dan voor de aanname dat de aarde 3000 jaar oud zou zijn.

  > Het gaat mij er niet om welke visie de juiste is, maar wel dat elke levensovertuiging met dezelfde neutrale blik bekeken zou moeten worden.

  Ja hoor, maar na dat bekijken mag je ook een conclusie trekken toch? En mijn conclusie is dat we jonge-aarde-creationisme toch niet als basis voor overheidsbeleid en rapporten mogen nemen.
  Overigens is het ondoenlijk om alle levensovertuigingen met dezelfde neutrale blik te bekijken, ten eerste omdat er te veel verschillende levensovertuigingen zijn en ten tweede omdat sommige van die levensovertuigingen zo ver van ons af staan dat we ze niet kunnen of willen bevatten.

 3. Even een korte reactie. Of het in het rapport genoemd moet worden, dat vind ik eigenlijk niet zo interessant.

  Ik vind het jammer dat je het in mijn optiek wat eenzijdig beeld heb van het christendom. Dat er niet wordt nagedacht over dogma’s en dat dit niet veranderd, is niet waar. Vandaag de dag leven we in een heel andere tijd dan in die waar de bijbel is geschreven. Deze tijd heeft heel andere vraagstukken. Er is wel degelijk ruimte voor gesprek over dogma’s.

  Daarnaast heb je het over het algemeen aanvaard zijn van wetenschappelijke “bewijzen”. Helaas is datgene wat bijzonder onderwijs vaak wordt verweten, het indoctrineren van hun leerlingen, eigenlijk ook het geval in het openbaar onderwijs. Er wordt echter een ander doctrine (de aarde is gevormd in miljarden jaren) geleerd. Hierdoor is dat algemener aanvaard. Het zou m.i. eerlijker zijn om beide visies in het onderwijs (zowel bijzonder als openbaar) te onderwijzen en dan de keuze aan de leerlingen te laten.

  Dat niet elke levensovertuiging onderzocht kan worden, ben ik met je eens. Maar elke “religie” zoekt antwoord op de vragen “waar komen we vandaan”, “waarom zijn we hier” en “waar gaan we naar toe”.
  Als ik het christendom (een God die de mens geschapen heeft om met hem te leven) tegenover het atheïsme zet (we zijn uit een substantie gaan leven, geëvolueerd uit dieren), kies ik liever voor een God.
  Uiteraard is iedereen vrij om hierin zelf een keuze te maken. Ik geloof dat God ons die keuzevrijheid heeft gegeven, dus ook de keuze om tegen hem te kiezen.

 4. > Ik vind het jammer dat je het in mijn optiek wat eenzijdig beeld heb van het christendom.

  Ik heb me redelijk verdiept in het christendom en andere religies. Niet iedere atheist is dat door gebrek aan kennis, bij velen is het een weloverwogen geinformeerde keuze.

  > Dat er niet wordt nagedacht over dogma’s en dat dit niet veranderd, is niet waar.

  Dogma’s zijn in principe toch onveranderbaar? Maar inderdaad laten steeds meer religieuzen een hoop van de archaische opvattingen en gebruiken varen. Juist daarom verbaas ik me elke keer weer als er toch weer iemand met jonge-aarde-creationisme aan komt zetten, al helemaal binnen de overheid.

  > Daarnaast heb je het over het algemeen aanvaard zijn van wetenschappelijke >“bewijzen”. Helaas is datgene wat bijzonder onderwijs vaak wordt verweten, het >indoctrineren van hun leerlingen, eigenlijk ook het geval in het openbaar onderwijs. Er >wordt echter een ander doctrine (de aarde is gevormd in miljarden jaren) geleerd. >Hierdoor is dat algemener aanvaard. Het zou m.i. eerlijker zijn om beide visies in het >onderwijs (zowel bijzonder als openbaar) te onderwijzen en dan de keuze aan de >leerlingen te laten.

  Dus we moeten de algemeen wetenschappelijk aanvaarde theorien over het onstaan van de aarde en de jonge-aarde-theorie op scholen als gelijkwaardig aanbieden? Dan moeten we alle scheppingsverhalen gaan onderwijzen, zoals die van het Hindoeisme (miljarden/triljarden jaren), het Odinisme (een paar duizend jaar) of Aristoteles (de aarde bestaat al oneindig lang). Waar trek je de grens?

  > Dat niet elke levensovertuiging onderzocht kan worden, ben ik met je eens. Maar elke >“religie” zoekt antwoord op de vragen “waar komen we vandaan”, “waarom zijn we >hier” en “waar gaan we naar toe”.

  Waarom zou er een ‘reden’ moeten zijn dat we hier zijn?

  > Als ik het christendom (een God die de mens geschapen heeft om met hem te leven) >tegenover het atheïsme zet (we zijn uit een substantie gaan leven, geëvolueerd uit >dieren), kies ik liever voor een God.

  Kleine correctie, we zijn niet geëvolueerd uit dieren, maar we zijn dieren, onderdeel van de evolutie.

  >Uiteraard is iedereen vrij om hierin zelf een keuze te maken. Ik geloof dat God ons die keuzevrijheid heeft gegeven, dus ook de keuze om tegen hem te kiezen.

  Als een god ons die vrijheid heeft gegeven, heeft hij of zij die vrijheid eerst van ons afgenomen. Lekker type, die god.

 5. Je zegt je verdiept te hebben in religies. Ongetwijfeld zal dat zo zijn. Geloven gaat echter m.i. niet om religie, maar om relatie. Veel gebruiken (vooral uit de katholieke hoek) vind ik ook niets, maar de basis is het vormgeven van een relatie met God.

  Je zet de algemene wetenschappelijke theoriën lijnrecht tegenover het jonge-aarde theorie. Inderdaad zijn beide theorie, maar veel wetenschappelijke dingen die voor een miljarden jaren oude aarde worden aangedragen, kunnen ook worden ingepast in een jongere aarde. Veel wetenschappers zijn echter “overtuigd” van een erg oude aarde en zullen daarmee rekenen. Mocht je hier meer informatie over willen, zie http://www.drdino.com. Hierin wordt veel “bewijs” gepast in een jonge-aarde theorie. (Nogmaals, het gaat er niet eens om welke theorie klopt, maar er zou ook wetenschappelijk gekeken moeten worden naar de mogelijkheden van een jongere aarde.)

  Dat wij niet uit dieren zijn ontstaan, zijn weer hele andere theorieën over. Dat dieren zich evolueren tot nieuwe soorten/types valt niet te ontkennen. Maar als je dieren met elkaar in verbinding brengt (alle katachtigen bijvoorbeeld), kom je tot een X-aantal oertypen, waaruit alle dieren kunnen zijn ontstaan. Dan heb je niet 1 oertype nodig. De mens heeft hierin een aparte status gekregen.

  Als laatste zeg je dat God ons die vrijheid eerst heeft afgenomen. Ik snap niet goed wat je daarmee bedoeld. Vanaf het moment dat Hij ons schiep (in mijn visie), heeft de mens al een keuzevrijheid gehad en deze geldt nog altijd. (Dat deze keuze tegen God veel ellende in de wereld heeft gebracht, is weer een heel ander verhaal).

  Met vriendelijke groet.

  • Geloven is een persoonlijke zaak, wat ieder voor zich uit moet maken, zolang ze anderen daar niet te veel mee lastig vallen. Religies hebben over het algemeen de neiging dat laatste wel te doen.

   Jonge-aarde theorie en creationisme zijn pseudo-wetenschap. Dr. Dino wordt aan alle kanten onderuit gehaald op http://www.talkorigins.org.

   Wat de keuzevrijheid betrof bedoelde ik meer dat god ons dus wel óf geen vrije wil had kunnen geven. Het zou wel helemaal fraai zijn geweest als hij of zij ons geen keuzevrijheid had gegeven, en ook nu dreigt nog steeds de hel als je van je keuzevrijheid gebruik maakt…

   Persoonlijk denk ik dat de keuze vóór God (die vaak geen keuze is maar door sociale druk opgelegd danwel van kindsaf meegegeven) meer ellende heeft veroorzaakt dan de keuze tegen God (mits gecombineerd met de keuze voor gezond verstand en menselijkheid), maar dat is inderdaad een ander verhaal.

   NachtVorst

 6. Dat geloven een persoonlijke zaak is, ben ik het helemaal met je eens. Eerder gaf ik al aan dat het om relatie ipv religie ging en relaties betreft altijd persoonlijke zaken.
  Toch kan ik het niet met je eens zijn dat geloven voortkomt uit sociale druk. In voorgaande eeuwen was er inderdaad (zeker in kleinere gemeenschappen) wel sociale druk om met het kerkelijke leven mee te doen. Kerkelijk leven (religie) is echter wel wat anders dan geloven (relatie). Ik wil geen oordeel vellen over deze kerkgangers, maar met de ontkerkelijking denk ik wel dat de mensen die nog naar de kerk gaan, dit uit vrije wil doen. Dat ze hierin ook een visie hebben op bijv. politiek is niet heel vreemd. Zeker aangezien het socialisme en liberalisme feitelijk hetzelfde doen. Waarom zou de ene meer recht van spreken hebben dan de ander in een democratie? Toch wordt vaak bij een partij als de ChristenUnie hier moeilijk over gedaan, terwijl men dat bij andere partijen ook kan vinden.
  Dat er in de opvoeding ook de levenbeschouwing wordt doorgegeven is helemaal waar. Maar ook jij bent waarschijnlijk opgevoed in een bepaalde levensfilosofie (evolutie) en daarmee vind ik het niet anders dan bij een christelijke levensovertuiging. Vervolgens kan je zelf door middel van studie tot andere inzichten komen.

  Voor wat betreft de keuzevrijheid, wil ik je best wat uitleggen over de christelijke leer. Eigenlijk verdienen wij allemaal de hel, daarin zijn christenen echt niet anders dan niet-christenen.
  Alleen doordat God wil dat de mens toch zijn recht komt (=relatie met Hem) heeft Hij gezorgd dat dat weer mogelijk is, door een plaatsvervanger (inderdaad: Jezus) te sturen, die de straf droeg.
  En dat maakt het christendom anders dan andere religies: Je hoeft dit alleen maar te aanvaarden, je hoeft niets zelf te verdienen, alleen je hand op te houden. Dat noemen ze genade.

  Voor wat betreft die site: Ik zit op mijn werk en kan niet uitgebreid dingen lezen. heb wat dingen bekeken en als er ergens tegenin wordt gebracht “maar miljoenen jaren geleden was de atmosfeer heel ander”, kan ik dat niet zo serieus nemen, want hoe weten ze dat?? De oudste boom is 4500 jaar oud, de oudste woestijn (sahara) ook. Zo zijn er meer dingen die OOK te verklaren zijn op andere manieren. Maar hier moet wetenschap (wat neutraal zou moeten zijn, maar dat vaak niet is) dan wel voor openstaan.
  Helaas zijn zowel creationisten als evolutionisten/atheïsten vaak erg vooringenomen (met aannames) dat een gesprek niet altijd makkelijk is (dus in elk geval: bedankt voor je openheid)

  Geert

 7. In gebieden als de bible belt en binnen families/gezinnen bestaat nog steeds veel sociale druk mbt tot religie en die druk verpest nog steeds veel levens, ben ik bang, maar ik kom weinig in die streken.

  Natuurlijk mag iedereen vanuit zijn eigen ideologie politiek bedrijven, maar dat wil niet zeggen dat je ideeen dan ook automatisch op scholen moeten worden onderwezen. Zo hoeven we gelukkig op scholen met veel marokaanse nederlandertjes de holocaust niet te ontkennen en kunnen we op kak-scholen in het Gooi gewoon de verschillen tussen kapitalisme en marxisme uitleggen. Zo geldt het ook voor creationisme/jonge aarde, het gaat er niet om wiens standpunt het is, maar om de argumenten er achter, en daar schort het aan bij deze pseudo-wetenschappen.

  Wat het christendom betreft moet ik helaas bedanken. Als ik al behoefte aan een geloof zou hebben, zou ik een andere kant op neigen, maar welk geloof ik ook zou kiezen, er is altijd het risico dat je verkeerd gokt, en alsnog in deze of gene onderwereld terecht komt. Ik moet opeens denken aan een sketch van Rowan Atkinson:
  http://www.metacafe.com/watch/1258277/welcome_to_hell_rowan_atkinson/

  I’m afraid the jews were right…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: