Ayatollah Rouvoet: ‘Liberale vrijheid bedreigt planeet’ – DePers.nl

ChristenUnie-leider en vicepremier André Rouvoet in de Pers:

‘Liberale vrijheid bedreigt planeet’ – DePers.nl.

‘Het westerse idee van vrijheid raakt in de problemen’, vindt ChristenUnie-leider en vicepremier André Rouvoet. Aan de manier waarop wij onze vrijheden invullen, zijn volgens hem de economische en milieucrisis te danken. Het komt, stelt hij, ook door de grote vrijheid voor de jeugd dat veel meisjes slachtoffer zijn van seksueel geweld en dat Nederland veel jonge probleemdrinkers kent.

Natuurlijk is dat allemaal de schuld van de vrijheid. Onder totalitaire regimes en onder gelovigen komt geen sexueel misbruik en alcoholisme voor.

‘Tenzij we ophouden tegen onszelf te liegen dat wij zijn geboren om autonome individuen te zijn, met het recht om te doen wat we willen, is onze samenleving niet op de weg naar de vrijheid, maar op de weg naar sociaal afglijden en zelfs zelfvernietiging van de planeet.’

Nee, laten we allemaal onze individualiteit laten varen en allemaal weer als makke schaapjes onze herder volgen.

Rouvoet sprak op het ‘Europese Gebedsontbijt’ van christelijke politici in Brussel. Er is reden om ‘het idee van vrijheid fundamenteel te heroverwegen’, zei hij. Het liberale idee dat je mag doen wat je wilt als je de rechten van andere burgers niet aantast, ‘heeft een goede kant’, maar: ‘Veel mensen lijken geen idee te hebben waarom ze die vrijheid hebben.’

En dus verdienen ze die vrijheid niet?

De vrijheid wordt volgens Rouvoet bedreigd door ‘het verabsoluteren van individuele rechten’. Bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, die naar zijn smaak niet zo ver mag gaan dat mensen ‘in hun diepste religieuze gevoelens’ worden gekwetst.

Nee, want ‘religieuze’ gevoelens zijn heilig. Geloof is ook een mening, dus als iemand zijn religieuze mening mag uiten en daarmee anderen kan beledigen, moet het ook toegestaan zijn om een tegengestelde mening te hebben, ook als die religieuze gevoelens beledigt. Bovendien lijkt het me dat als je zo heilig overtuigd bent van je geloof, je alle ‘beledigingen’ van je af moet kunnen laten glijden. Jij komt uiteindelijk toch wel in het paradijs.

Grenzen respecteren

Rouvoet denkt dat liberale politici steeds weer proberen om ‘religieuze mensen te verbieden dat zij organisaties hebben die personeel huren met hetzelfde geloof’. Mogelijk doelt hij het besluit van de gemeente Amsterdam om geen zaken meer te doen met organisaties die alleen mensen met een bepaalde religie aannemen. ‘Ik ben bang dat hier geen agenda van vrijheid aan het werk is, maar een seculiere agenda, een van religie en gelovigen beperken.’

Nee meneer Rouvoet, dit is nou precies de scheiding van kerk en staat waar u zo’n voorstander van zegt te zijn. Ook religieuze organisaties mogen bij het aannemen van mensen niet discrimineren op grond van geloof, zeker niet als die organisaties voor de overheid werken.

‘Bijbelse inzichten kunnen helpen’, meent Rouvoet. ‘Als volgelingen van Jezus hebben we geleerd dat vrijheid wordt bereikt door grenzen te respecteren. Wanneer een overheid vrijheid begrenst, leidt dat uiteindelijk tot meer vrijheid. Echte vrijheid is wetten gehoorzamen.’

Goh, onze vice-premier is een meester in DoubleThink. Dit klinkt verdacht veel als ‘Freedom is slavery’. Waneer komen de volgende stappen (‘War is peace’ en ‘Ignorance is strength’)?

Maar het is ‘een probleem’, dat velen de Bijbel niet met vrijheid associëren. Christenpolitici moeten daarom duidelijk maken dat zij niet voor zichzelf bezig zijn, maar voor de rest van de maatschappij.

Vrijheid is inderdaad niet het eerste waar ik de bijbel en het christendom mee zou associëren. Wil de rest van de maatschappij wel dat meneer Rouvoet en andere ‘christenpolitici’ met de bijbel in de hand ons vrijheid komen brengen door meer regels op te leggen?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: